MongolianEnglish (UK)

amidug.mn.

Амьд Үг Христийн чуулганы албан ёсны вэб хуудсыг хийж бүтээв.

www.amidug.mn

amidugmn