MongolianEnglish (UK)

m-chords.com.

Монголдоо анхны “гитарын барилт” –ын Портал сайт болсон. Монголын хамтлаг дуучид, тэдгээрийн уран бүтээлийг олонд улам дэлгэрүүлж, түүнчлэн хэрхэн тэдгээр уран бүтээлийг гитараар тоглох, дууны үгийг зөв сурах боломжыг хангахын төлөө ажиллаж байна. Мөн цаашдаа зөвхөн гитарын барилтууд оруулаад зогсохгүй “Гадаад, Дотоод” – ын хамтлаг дуучдын танилцуулга, түүх болон өнөөгийн мэдээ мэдээллүүдийг цаг алдалгүй хүргэх зорилготой байгаа бөгөөд Монголын шилдэг Хөгжмийн Сайт болохыг зорьж байна.

http://www.m-chords.com

m-chords