MongolianEnglish (UK)

1960.mn.

Хэрэглэгч танилцах зарыг вэб сайт дээр үнэгүй тавих боломжтой. Таны оруулсан зар вэб сайт дээр тавигдахаас гадна таны зарыг Сайн лавлах 1960 утас, долоо хоног тутмын хамгийн олон тоотой хэвлэгддэг ТВ7хоног сонин, сэтгүүлээр түгээнэ.

http://www.1960.mn

1960